Mes greitai ir kokybiškai galime padėti Jums įregistruoti Jums priklausančią nuosavybę. Sutvarkysime visu būtinus dokumentus, kad statinys būtų įregistruotas ir pripažintas kaip tinkamas naudoti.

     Reikalingi dokumentai:

  • Statinio kadastrinių matavimų bylos;
  • pažymos: iš Valstybinės energetikos inspekcijos, iš Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos, iš regioninio aplinkos apsaugos departamento, kt.;
  • Šiuos dokumentus pateikti komisijai, kuri pripažintų statinius tinkamais naudoti;
  • Gauti komisijos patvirtintą aktą, kuriame statinys pripažintas kaip tinkamas naudoti;
  • Šį aktą pateikti registruojant statinį Nekilnojamojo turto registre.

Palikite dokumentų tvarkymo rūpesčius mums!